Dokumentai

Prieš sudarant draudimo sutartį, susipažinkite su šiais dokumentais:

Bendrosios draudimo sąlygos

Specialiosios sąlygos: draudimas nuo vėžinių susirgimų „OncoDrop“ Nr. 016

Ikisutartinė informacija draudėjui, sudarančiam draudimo sutartį nuo vėžinių susirgimų „OncoDrop“ 

Draudimo nuo vėžinių susirgimų „OncoDrop“ informacinis dokumentas (IPID)

Informacija apie „MediGuide“ suteikiamos antrosios medicininės nuomonės paslaugą 

Privatumo politika

Slapukų politika

Draudimo nuo vėžinių susirgimų „OncoDrop“ draudimo išmokos išmokėjimo tvarka

Adraustasis, draudėjas arba apdraustojo įgalioti asmenys privalo per 30 dienų informuoti draudiką apie vėžinio susirgimo diagnozavimą apdraustajam ir:

  • užpildyti draudiko nustatytos formos elektroninį prašymą draudimo išmokai gauti;
  • pridėti dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir paskirto gydymo aprašymu, iš kurių būtų galima nustatyti ar diagnozė tiksliai atitinka Specialiosiose draudimo sąlygose nurodytus vėžinio susirgimo diagnozavimo kriterijus;
  • jei kreipiamasi dėl papildomo apdraustojo susirgimo – pridėti  dokumentus, patvirtinančius papildomo apdraustojo statusą (gimimo liudijimą);
  • kitus papildomus dokumentus ar informaciją, reikalingą galimai draudžiamojo įvykio tyrimui ar draudimo išmokos išmokėjimui (jei draudiko buvo pareikalauta);
  • asmens, turinčio teisę į draudimo išmoką, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus bei apdraustojo / naudos gavėjo banko sąskaitos numerį.

Visas išlaidas, susijusias su aukščiau išvardintų dokumentų bei reikalingos informacijos gavimu apmoka į draudimo išmoką pretenduojantys asmenys.

Draudikas gali pareikalauti papildomis informacijos, reikalingos draudimo išmokai nustatyti.

Draudimo išmoka sumokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą ir jo aplinkybes.

Jei naudos gavėjas mirė, draudimo išmoka sumokama fiziniam arba juridiniam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei pateikus prašymą draudimo išmokai gauti nebuvo pateiktas apdraustojo / naudos gavėjo sąskaitos numeris, tuomet papildomai reikia pateikti užpildytą prašymą išmokėti draudimo išmoką.

Sužinokite asmeninės draudimo įmokos sumą